MSC Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. nov. 2017
 • CVR 39103559

Virksomheden MSC Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Risskov. De blev etableret i 21. november 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på -76 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 66.398 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

66’ DKK

+92%

Egenkapital

440’ DKK

+18%

Omsætning

-

Resultat før skat

66’ DKK

+92%

Årets resultat

202266.398 DKK
202134.511 DKK
202096.708 DKK
2019108.402 DKK
201882.546 DKK

Likviditetsgrad

0 %

0%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

74 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

593’ DKK

+13%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -5’
  -5’
  66’
  -
  66’
  -
  66’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  167’
  -
  -
  593’
  593’
  -
  -
  -
  0
  1’
  1’
  593’
  50’
  -3’
  -
  -
  440’
  -
  440’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  153’
  593’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MSC Holding ApS 21.11.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Stokagervej 5 · DK-8240 Risskov 01.03.2021
Stokagervej 5 · DK-8240 Risskov 14.05.2019 28.02.2021
Solbærhaven 101 · DK-8520 Lystrup 20.10.2018 13.05.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 21.11.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-11-21 21.11.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 21.11.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 21.11.2017

Direktører

Navn Fra Til
Morten Schakow 21.11.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Schakow 21.11.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MSC Holding ApS

Stokagervej 5
8240 Risskov

CVR

39103559

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. november 2017

P-nummer

1023048651

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

msccon@icloud.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-