Martin Hejlesen ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. nov. 2017
 • CVR 39101033

Virksomheden Martin Hejlesen ApS befinder sig i branchen "Anden undervisning i.a.n." og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 21. november 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 42.295 DKK, mens den i 2021 var på 35.524 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 28.766 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

29’ DKK

+4%

Egenkapital

145’ DKK

+25%

Omsætning

-

Resultat før skat

37’ DKK

+4%

Årets resultat

202228.766 DKK
202127.698 DKK
202053.736 DKK
201954.710 DKK
2018-19.946 DKK

Likviditetsgrad

630 %

+18%
God

Afkastningsgrad

22 %

-15%
God

Soliditetsgrad

86 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

169’ DKK

+23%

Bruttofortjeneste

42’ DKK

+19%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

148’ DKK

+33%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  42’
  -
  -5’
  -
  37’
  -
  0
  -
  0
  37’
  -
  37’
  -8’
  29’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  21’
  -
  -
  21’
  -
  -
  -
  -
  21’
  -
  -
  -
  101’
  3’
  148’
  169’
  40’
  105’
  -
  -
  145’
  -
  145’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  24’
  169’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Martin Hejlesen ApS 06.10.2021
Martin Hejlesen IVS 21.11.2017 05.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Fundertoften 6E · DK-8600 Silkeborg 19.09.2018
Fundertoften 8A · DK-8600 Silkeborg 21.11.2017 18.09.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
855900 Anden undervisning i.a.n. 21.11.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-06 06.10.2021
2017-11-21 21.11.2017 05.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 06.10.2021
500 DKK 21.11.2017 05.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 21.11.2017

Direktører

Navn Fra Til
Martin Hejlesen Jensen 21.11.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Hejlesen Jensen 21.11.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Martin Hejlesen ApS

Fundertoften 6
8600 Silkeborg

CVR

39101033

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. november 2017

P-nummer

1023044141

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

855900
Anden undervisning i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

HEJLESEN@HOTMAIL.DK

Telefon

28760178

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, service, anden undervisning, virk-somhedsrådgivning samt virksomhed forbundet med fast ejendom, samt hermed beslæg-tet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-