Freya Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. nov. 2017
 • CVR 39097958

Virksomheden Freya Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aalborg SV. De blev etableret i 16. november 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -12.439 DKK, mens den i 2022 var på -11.519 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 90.415 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

90’ DKK

+28%

Egenkapital

295’ DKK

+44%

Omsætning

-

Resultat før skat

90’ DKK

+28%

Årets resultat

202390.415 DKK
202270.873 DKK
202175.993 DKK
202046.200 DKK
2019-38.140 DKK

Likviditetsgrad

189 %

God

Afkastningsgrad

-4 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

85 %

+61%
God

Overskudsgrad

-

Balance

346’ DKK

-11%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

-8%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

96’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -12’
  5’
  -18’
  -
  -12’
  90’
  -
  90’
  -
  90’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  250’
  250’
  -
  -
  -
  1’
  3’
  96’
  346’
  50’
  128’
  118’
  -
  295’
  -
  295’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  51’
  346’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Freya Holding ApS 16.11.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Hans Povlsens Vej 3 · DK-9200 Aalborg SV 16.11.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 16.11.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-11-16 16.11.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 16.11.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 16.11.2017

Direktører

Navn Fra Til
Morten Bartholomæussen 16.11.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Freya Holding ApS

Hans Povlsens Vej 3
9200 Aalborg SV

CVR

39097958

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. november 2017

P-nummer

1023036327

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-