Morani Danmarksgade 29 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. nov. 2017
 • CVR 39097826

Virksomheden Morani Danmarksgade 29 ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Randers SØ. De blev etableret i 12. november 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 528.727 DKK, mens den i 2021 var på 134.727 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 62.054 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

62’ DKK

+42%

Egenkapital

697’ DKK

+10%

Omsætning

-

Resultat før skat

80’ DKK

+42%

Årets resultat

202262.054 DKK
202143.586 DKK
2020110.188 DKK
2019369.739 DKK
201861.701 DKK

Likviditetsgrad

12 %

+668%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

4 %

+28%
Svag

Soliditetsgrad

14 %

-12%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

5.111’ DKK

+24%

Bruttofortjeneste

529’ DKK

+292%

Gældsforpligtelser

4.374’ DKK

+30%

Tilgodehavende

261’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  529’
  -
  -
  -
  220’
  -
  -
  -
  -
  80’
  -
  80’
  -18’
  62’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  4.850’
  -
  -
  -
  -
  4.850’
  -
  18’
  -
  -
  243’
  261’
  5.111’
  50’
  647’
  -
  -
  697’
  -
  697’
  40’
  40’
  -
  -
  -
  -
  2.137’
  1.932’
  -
  -
  -
  53’
  102’
  2.237’
  5.111’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Morani Danmarksgade 29 ApS 12.11.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Floesskovvej 1 · DK-8960 Randers SØ 19.09.2019
Sandgade 6 · DK-8900 Randers C 23.04.2019 18.09.2019
Floesskovvej 1 · DK-8960 Randers SØ 12.11.2017 22.04.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 12.11.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-11-12 12.11.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 12.11.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 12.11.2017

Direktører

Navn Fra Til
Morten Siig Borup Jakobsen 12.11.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
MORANI HOLDING ApS 12.11.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Siig Borup Jakobsen 12.11.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Morani Danmarksgade 29 ApS

Floesskovvej 1
8960 Randers SØ

CVR

39097826

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. november 2017

P-nummer

1023035770

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@morani.dk

Telefon

28112851

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at udøve køb, salg og udlejning af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-