Kirsten Henrichsen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. okt. 2017
 • CVR 39092921

Virksomheden Kirsten Henrichsen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kirke Hyllinge. De blev etableret i 11. oktober 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -10.230 DKK, mens den i 2022 var på -9.026 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 39.732 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

40’ DKK

-56%

Egenkapital

531’ DKK

-13%

Omsætning

-

Resultat før skat

40’ DKK

-56%

Årets resultat

202339.732 DKK
202290.723 DKK
202141.575 DKK
2020156.674 DKK
2019-32.504 DKK
2018901.478 DKK
2017-3.900 DKK

Likviditetsgrad

365 %

-87%
God

Afkastningsgrad

-2 %

-16%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

88 %

-11%
God

Overskudsgrad

-

Balance

603’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

-13%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

263’ DKK

-6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  -
  0
  -
  0
  40’
  -
  40’
  -
  40’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  340’
  340’
  -
  -
  -
  -
  64’
  263’
  603’
  50’
  359’
  122’
  -
  531’
  -
  531’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  72’
  603’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kirsten Henrichsen Holding ApS 11.10.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Drosselvænget 5 · DK-4070 Kirke Hyllinge 11.10.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 11.10.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-10-11 11.10.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 11.10.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 11.10.2017

Direktører

Navn Fra Til
Kirsten Henrichsen 11.10.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kirsten Henrichsen 11.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kirsten Henrichsen Holding ApS

Drosselvænget 5
4070 Kirke Hyllinge

CVR

39092921

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. oktober 2017

P-nummer

1023029290

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at virke som holdingselskab, herunder med investering i værdipapirer.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-