Lyders Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. nov. 2017
 • CVR 39073935

Virksomheden Lyders Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Gentofte. De blev etableret i 9. november 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -12.500 DKK, mens den i 2021 var på -12.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 300.569 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

301’ DKK

-13%

Egenkapital

777’ DKK

+32%

Omsætning

-

Resultat før skat

299’ DKK

-12%

Årets resultat

2022300.569 DKK
2021344.640 DKK
2020264.487 DKK
201935.718 DKK
2018103.960 DKK

Likviditetsgrad

345 %

-10%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

84 %

+11%
God

Overskudsgrad

-

Balance

921’ DKK

+19%

Bruttofortjeneste

-13’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

499’ DKK

+38%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  307’
  315’
  299’
  -
  299’
  -1’
  301’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  423’
  -
  -
  423’
  423’
  -
  -
  176’
  151’
  172’
  499’
  921’
  50’
  240’
  114’
  -
  777’
  -
  777’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  138’
  145’
  921’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Lyders Holding ApS 09.11.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Solsiden 6 · DK-2820 Gentofte 19.12.2018
Rådhusvej 35C · DK-2920 Charlottenlund 09.11.2017 18.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 09.11.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-11-09 09.11.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 09.11.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 09.11.2017

Direktører

Navn Fra Til
Bo Lyders Præst 09.11.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bo Lyders Præst 09.11.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Lyders Holding ApS

Solsiden 6
2820 Gentofte

CVR

39073935

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. november 2017

P-nummer

1023004247

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt at udøve investeringsvirksomhed og anden beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-