Krat Estate ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. nov. 2017
 • CVR 39066513

Virksomheden Krat Estate ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i København S. De blev etableret i 1. november 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -2.450 DKK, mens den i 2021 var på 21.670 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 162.279 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Morten Krat.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

162’ DKK

-41%

Egenkapital

724’ DKK

+29%

Omsætning

-

Resultat før skat

157’ DKK

-48%

Årets resultat

2022162.279 DKK
2021275.874 DKK
2020214.098 DKK
201914.795 DKK
20187.137 DKK

Likviditetsgrad

3 %

-81%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

-102%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

41 %

+29%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.754’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

-111%

Gældsforpligtelser

1.012’ DKK

-14%

Tilgodehavende

6’ DKK

-89%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  157’
  -
  157’
  -5’
  162’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.400’
  -
  -
  -
  348’
  1.748’
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  1.754’
  50’
  491’
  -
  -
  724’
  -
  724’
  18’
  18’
  -
  -
  -
  791’
  791’
  148’
  -
  15’
  -
  -
  31’
  221’
  1.754’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Krat Estate ApS 01.11.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Lergravsvej 59 · DK-2300 København S 19.01.2023
Lergravsvej 59 · DK-2300 København S 05.04.2022 18.01.2023
Lergravsvej 59 · DK-2300 København S 16.12.2021 04.04.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 01.11.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-11-01 01.11.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.11.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene. 01.11.2017

Direktører

Navn Fra Til
Morten Krat 01.11.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Krat 01.11.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Krat Estate ApS

Lergravsvej 59
2300 København S

CVR

39066513

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. november 2017

P-nummer

1022994448

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i fast ejendom og hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-