TrænerAkademiet ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. okt. 2017
 • CVR 39055546

Virksomheden TrænerAkademiet ApS befinder sig i branchen "Undervisning inden for sport og fritid" og har adresse i Tranbjerg J. De blev etableret i 27. oktober 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.655.395 DKK, mens den i 2021 var på 1.162.895 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 931.024 DKK.

Medarbejderstaben består af 3 personer, hvor direktionen bl.a. består af Søren Terkildsen Søndergaard Fruerlund.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

931’ DKK

+42%

Egenkapital

602’ DKK

-11%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.171’ DKK

+39%

Årets resultat

2022931.024 DKK
2021656.103 DKK
20201.045.525 DKK
2019461.695 DKK
2018159.096 DKK

Likviditetsgrad

270 %

-9%
God

Afkastningsgrad

123 %

+48%
God

Soliditetsgrad

63 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

956’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

1.655’ DKK

+42%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

956’ DKK

-6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.655’
  -480’
  -
  -
  1.176’
  -1’
  -4’
  -
  -4’
  1.171’
  -
  1.171’
  -
  931’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  264’
  99’
  27’
  537’
  956’
  956’
  50’
  7’
  545’
  -
  602’
  -
  602’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  62’
  105’
  354’
  956’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TrænerAkademiet ApS 12.05.2021
Træner Akademiet ApS 04.12.2018 11.05.2021
Træner Akademiet IVS 27.10.2017 03.12.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Trankær Mosevej 131 · DK-8310 Tranbjerg J 12.05.2021
Timianvej 1 · DK-8240 Risskov 14.05.2020 11.05.2021
Tømmergrunden 20 · DK-8240 Risskov 01.10.2018 13.05.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
855100 Undervisning inden for sport og fritid 28.10.2017
855900 Anden undervisning i.a.n. 27.10.2017 27.10.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-05-12 12.05.2021
2018-12-04 04.12.2018 11.05.2021
2017-10-27 27.10.2017 03.12.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 04.12.2018
4 DKK 27.10.2017 03.12.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 27.10.2017

Direktører

Navn Fra Til
Søren Terkildsen Søndergaard Fruerlund 12.05.2021
Patrick Nielsen 27.10.2017 12.05.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Terkildsen Søndergaard Fruerlund 13.04.2020
Frederik Krarup Ladefoged 27.10.2017 13.04.2020
Patrick Nielsen 27.10.2017 29.04.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TrænerAkademiet ApS

Trankær Mosevej 131
8310 Tranbjerg J

CVR

39055546

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. oktober 2017

P-nummer

1022981273

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

855100
Undervisning inden for sport og fritid

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udbyde uddannelse som personlig træner, tilbyde personlig rådgivning omkring træning og kost mv. samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller