Sönmez Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. okt. 2017
 • CVR 39052245

Virksomheden Sönmez Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ballerup. De blev etableret i 31. oktober 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -6.500 DKK, mens den i 2020 var på -6.375 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.437 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2’ DKK

+101%

Egenkapital

241’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

3’ DKK

+101%

Årets resultat

20212.437 DKK
2020-242.613 DKK
201994.270 DKK
2018489.453 DKK

Likviditetsgrad

5.164 %

+286%
God

Afkastningsgrad

-3 %

-7%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

246’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

246’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -
  10’
  10’
  3’
  -
  3’
  -
  2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  180’
  65’
  -
  246’
  246’
  50’
  91’
  100’
  -
  241’
  -
  241’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  0
  5’
  246’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Sönmez Holding ApS 25.04.2019
Sönmez Holding IVS 31.10.2017 24.04.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Hold-An Vej 140 · DK-2750 Ballerup 02.12.2019
Hold-An Vej 140 · DK-2750 Ballerup 31.10.2017 01.12.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 31.10.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-04-25 25.04.2019
2017-10-31 31.10.2017 24.04.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 25.04.2019
1 DKK 31.10.2017 24.04.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 31.10.2017

Direktører

Navn Fra Til
Deniz Sönmez 31.10.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Deniz Sönmez 31.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Sönmez Holding ApS

Hold-An Vej 140
2750 Ballerup

CVR

39052245

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. oktober 2017

P-nummer

1022976857

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med investering og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed, herunder at ejer aktier og anparter i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-