Code Mechanics ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. okt. 2017
 • CVR 39050188

Virksomheden Code Mechanics ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Nibe. De blev etableret i 19. oktober 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.250 DKK, mens den i 2022 var på -6.462 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 397.921 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

398’ DKK

+151%

Egenkapital

682’ DKK

+140%

Omsætning

-

Resultat før skat

399’ DKK

+174%

Årets resultat

2023397.921 DKK
2022158.781 DKK
2021-5.429 DKK
202012.681 DKK
201941.555 DKK
2018132.290 DKK

Likviditetsgrad

513 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+51%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

89 %

+21%
God

Overskudsgrad

-

Balance

770’ DKK

+99%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

+3%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

453’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -7’
  1’
  -6’
  399’
  -
  399’
  -1’
  398’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  318’
  -
  -
  318’
  318’
  -
  -
  443’
  -
  10’
  453’
  770’
  50’
  272’
  118’
  -
  682’
  -
  682’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  88’
  770’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Code Mechanics ApS 19.10.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Eventyrbakken 38 · DK-9240 Nibe 20.12.2018
Frank Rygårds Vej 14 · DK-9400 Nørresundby 19.10.2017 19.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.10.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-10-19 19.10.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 19.10.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 19.10.2017

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Ravnborg Buus 19.10.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jacob Ravnborg Buus 19.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Code Mechanics ApS

Eventyrbakken 38
9240 Nibe

CVR

39050188

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. oktober 2017

P-nummer

1022974323

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@inversion.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive finansierings-, handels- og investeringsvirksomhed eller anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-