Lykke Firma ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. okt. 2017
 • CVR 39040387

Virksomheden Lykke Firma ApS befinder sig i branchen "Produktion af film og videofilm" og har adresse i København V. De blev etableret i 26. oktober 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 112 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

+147%

Egenkapital

50’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

+161%

Årets resultat

2022112 DKK
2021-236 DKK
20200 DKK
20190 DKK
20180 DKK

Likviditetsgrad

1.083 %

-61%
God

Afkastningsgrad

-14 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

52’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

Gældsforpligtelser

2’ DKK

Tilgodehavende

25’ DKK

+7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  0
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  27’
  27’
  -
  -
  -
  8’
  18’
  25’
  52’
  50’
  0
  -
  -
  50’
  -
  50’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  2’
  52’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Lykke Firma ApS 26.10.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Vesterbrogade 46 · DK-1620 København V 27.05.2021
Rolandsvej 2C · DK-4000 Roskilde 26.10.2017 26.05.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
591110 Produktion af film og videofilm 26.10.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-10-26 26.10.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 26.10.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 26.10.2017

Direktører

Navn Fra Til
Brian Mardahl Lykke 26.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Lykke Firma ApS

Vesterbrogade 46
1620 København V

CVR

39040387

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. oktober 2017

P-nummer

1022963011

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

591110
Produktion af film og videofilm

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

lykke.brian@gmail.com

Telefon

28292569

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med tv-, film- og podcastproduktion, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-