Zoda Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. okt. 2017
 • CVR 39034964

Virksomheden Zoda Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Kastrup. De blev etableret i 10. oktober 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 81.231 DKK, mens den i 2021 var på 15.875 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 55.450 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

55’ DKK

+381%

Egenkapital

4.461’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

71’ DKK

+381%

Årets resultat

202255.450 DKK
2021-19.731 DKK
2020-41.336 DKK
201913.368 DKK
201879.297 DKK
2017-51.561 DKK

Likviditetsgrad

228 %

-59%
God

Afkastningsgrad

1 %

+792%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

63 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.039’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

81’ DKK

+412%

Gældsforpligtelser

2.132’ DKK

+7%

Tilgodehavende

902’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  81’
  -
  -31’
  -
  50’
  73’
  -52’
  -
  21’
  71’
  -
  71’
  -16’
  55’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  6.137’
  -
  -
  -
  -
  6.137’
  -
  -
  874’
  15’
  13’
  902’
  7.039’
  63’
  4.399’
  -
  -
  4.461’
  -
  4.461’
  446’
  446’
  -
  -
  -
  -
  1.737’
  -
  -
  -
  -
  33’
  236’
  395’
  7.039’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Zoda Ejendomme ApS 10.10.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Præstefælledvej 29 · DK-2770 Kastrup 10.10.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 10.10.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-10-10 10.10.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
62.500 DKK 10.10.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion 10.10.2017

Direktører

Navn Fra Til
Zoran Dakovic 10.10.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
ZODA HOLDING ApS 10.10.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Zoran Dakovic 10.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Zoda Ejendomme ApS

Præstefælledvej 29
2770 Kastrup

CVR

39034964

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. oktober 2017

P-nummer

1022955892

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investeringsvirksomhed i ejendomme og værdipapirer samt anden virksomhed i tilknytning hertil efter direktionens anvisninger.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion

Registeret kapital

62.500 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-