Mille Kunst ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. okt. 2017
 • CVR 39030144

Virksomheden Mille Kunst ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer" og har adresse i Randers NV. De blev etableret i 24. oktober 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

40’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20230 DKK
20220 DKK
2021-800 DKK
2020-92.268 DKK
2019-6.215 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

40’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  40’
  -
  -
  -
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Mille Kunst ApS 21.10.2021
Mille Kunst IVS 24.10.2017 20.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Markskellet 28 · DK-8920 Randers NV 24.10.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
477700 Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer 24.10.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-21 21.10.2021
2017-10-24 24.10.2017 20.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.800 DKK 21.10.2021
800 DKK 24.10.2017 20.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren 24.10.2017

Direktører

Navn Fra Til
Joan Elsberg 01.11.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
JOELPA INVEST IVS 01.03.2019 01.09.2021
Joan Elsberg 01.11.2017
JOEIPA HOLDING IVS 01.11.2017 01.03.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Joan Elsberg 24.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Mille Kunst ApS

Markskellet 28
8920 Randers NV

CVR

39030144

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. oktober 2017

P-nummer

1022950122

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

477700
Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

millekunst@gmail.com

Telefon

41435138

Hjemmeside

Formål

Virksomhedens formål er at producere og sælge smykker og hvad ledelsen finder passende hermed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

40.800 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-