Multi Holding, Brønderslev ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. okt. 2017
 • CVR 39024942

Virksomheden Multi Holding, Brønderslev ApS befinder sig i branchen "Formueforvaltning" og har adresse i Brønderslev. De blev etableret i 12. oktober 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -17.658 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-18’ DKK

-105%

Egenkapital

481’ DKK

-13%

Omsætning

-

Resultat før skat

-18’ DKK

-105%

Årets resultat

2022-17.658 DKK
2021365.008 DKK
202034.829 DKK
2019115.345 DKK
2018-9.474 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-3 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

86 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

558’ DKK

-18%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  4’
  -19’
  2’
  -1’
  -
  1’
  -18’
  -
  -18’
  -1’
  -18’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  447’
  -
  -
  447’
  447’
  -
  -
  61’
  -
  42’
  -
  558’
  50’
  70’
  -
  -
  481’
  -
  481’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  5’
  -
  77’
  558’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Multi Holding, Brønderslev ApS 12.10.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Virksomhedsvej 2 · DK-9700 Brønderslev 12.10.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
663000 Formueforvaltning 12.10.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-10-24 24.10.2017
2017-10-12 12.10.2017 23.10.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 12.10.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 12.10.2017

Direktører

Navn Fra Til
Michael Jensen 12.10.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Jensen 12.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Multi Holding, Brønderslev ApS

Virksomhedsvej 2
9700 Brønderslev

CVR

39024942

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. oktober 2017

P-nummer

1022944750

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

663000
Formueforvaltning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

formueforvaltning og investering

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-