Böttcher ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. okt. 2017
 • CVR 39023660

Virksomheden Böttcher ApS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Aalborg SØ. De blev etableret i 17. oktober 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -3.667 DKK, mens den i 2022 var på -4.095 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.059 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Martin Böttcher.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

+20%

Egenkapital

8’ DKK

-28%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

+8%

Årets resultat

2023-3.059 DKK
2022-3.813 DKK
2021-3.936 DKK
2020-13.797 DKK
2019-28.940 DKK
201811.527 DKK

Likviditetsgrad

214 %

-20%
God

Afkastningsgrad

-24 %

-6%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

53 %

-15%
God

Overskudsgrad

-

Balance

15’ DKK

-15%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+10%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

15’ DKK

-15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  -
  0
  -
  0
  -4’
  -
  -4’
  -1’
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  15’
  15’
  50’
  -42’
  -
  -
  8’
  -
  8’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  7’
  15’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Böttcher ApS 17.10.2017

Adresse

Adresse Fra Til
D.G. Monrads Vej 12 · DK-9210 Aalborg SØ 17.10.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 17.10.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-10-17 17.10.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 17.10.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 17.10.2017

Direktører

Navn Fra Til
Martin Böttcher 17.10.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Böttcher 17.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Böttcher ApS

D.G. Monrads Vej 12
9210 Aalborg SØ

CVR

39023660

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. oktober 2017

P-nummer

1022943096

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

martin25666125@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive virksomhed med renovering, ombygning, opførelse og istandsættelse af fast ejendom samt hermed lignende virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-