Jens Fynbo Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. okt. 2017
 • CVR 39018586

Virksomheden Jens Fynbo Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Gudbjerg Sydfyn. De blev etableret i 18. oktober 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.727 DKK, mens den i 2021 var på -4.126 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.729 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

-14%

Egenkapital

23’ DKK

-17%

Omsætning

-

Resultat før skat

-5’ DKK

-14%

Årets resultat

2022-4.729 DKK
2021-4.134 DKK
2020-8.894 DKK
2019-6.512 DKK
2018-2.500 DKK

Likviditetsgrad

79 %

> +999%
Svag

Afkastningsgrad

-3 %

+60%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

17 %

-71%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

138’ DKK

+189%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-15%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

90’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  0
  -
  0
  -5’
  -
  -5’
  -
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  48’
  48’
  -
  -
  -
  90’
  0
  90’
  138’
  50’
  -27’
  -
  -
  23’
  -
  23’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  114’
  138’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Jens Fynbo Holding ApS 28.03.2019
Jens Fynbo Holding IVS 18.10.2017 27.03.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Sortemosevej 11 · DK-5892 Gudbjerg Sydfyn 18.10.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 18.10.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-03-28 28.03.2019
2017-10-18 18.10.2017 27.03.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.03.2019
1 DKK 18.10.2017 27.03.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 18.10.2017

Direktører

Navn Fra Til
Jens Fynbo 18.10.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Fynbo 18.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Jens Fynbo Holding ApS

Sortemosevej 11
5892 Gudbjerg Sydfyn

CVR

39018586

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. oktober 2017

P-nummer

1022937010

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-