TP PUMP HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. okt. 2017
 • CVR 39013347

Virksomheden TP PUMP HOLDING ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr" og har adresse i Espergærde. De blev etableret i 10. oktober 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -10.625 DKK, mens den i 2021 var på -10.648 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.002.423 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.002’ DKK

+7%

Egenkapital

6.233’ DKK

+17%

Omsætning

-

Resultat før skat

937’ DKK

-2%

Årets resultat

20221.002.423 DKK
2021939.052 DKK
2020979.756 DKK
2019-399.524 DKK
2018538.141 DKK
2017694.720 DKK

Likviditetsgrad

211 %

+27%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+14%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

80 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.789’ DKK

+17%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.289’ DKK

+49%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -11’
  1’
  -289’
  -
  -288’
  937’
  -
  937’
  -65’
  1.002’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.500’
  -
  -
  4.500’
  4.500’
  -
  -
  -
  -
  779’
  3.289’
  7.789’
  50’
  4.095’
  118’
  -
  6.233’
  -
  6.233’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.291’
  -
  -
  -
  -
  -
  1.556’
  7.789’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TP PUMP HOLDING ApS 10.10.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Jernbane Alle 70 · DK-3060 Espergærde 10.10.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
466900 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 10.10.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-10-10 10.10.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 10.10.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 10.10.2017

Direktører

Navn Fra Til
Torben Petersen 10.10.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Torben Petersen 10.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TP PUMP HOLDING ApS

Jernbane Alle 70
3060 Espergærde

CVR

39013347

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. oktober 2017

P-nummer

1022924563

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

466900
Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel og import af pumper og andre industrielle produkter, samt besidde aktier i dattervirksomheder.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-