d'Hermilly Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. okt. 2017
 • CVR 39013037

Virksomheden d'Hermilly Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Charlottenlund. De blev etableret i 11. oktober 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -6.181 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6’ DKK

+9%

Egenkapital

-35’ DKK

-21%

Omsætning

-

Resultat før skat

-6’ DKK

+9%

Årets resultat

2023-6.181 DKK
2022-6.764 DKK
2021-6.227 DKK
2020-296.356 DKK
2019-263.738 DKK
2018-449.293 DKK

Likviditetsgrad

86 %

Svag

Afkastningsgrad

-3 %

-6%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-17 %

-24%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

213’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

213’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  6’
  -6’
  -
  0
  -
  0
  -6’
  -
  -6’
  -
  -6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  213’
  213’
  213’
  50’
  -85’
  -
  -
  -35’
  -
  -35’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  248’
  213’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
d'Hermilly Holding ApS 11.10.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Forårsvej 10 · DK-2920 Charlottenlund 30.03.2023
Forårsvej 10 · DK-2920 Charlottenlund 30.08.2019 29.03.2023
H. Schneekloths Vej 21 · DK-2000 Frederiksberg 11.10.2017 29.08.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 11.10.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-10-11 11.10.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 11.10.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 11.10.2017

Direktører

Navn Fra Til
Pascal Andreas d' Hermilly 11.10.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Pascal Andreas d' Hermilly 11.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

d'Hermilly Holding ApS

Forårsvej 10
2920 Charlottenlund

CVR

39013037

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. oktober 2017

P-nummer

1022924466

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-