J. Holmgaard Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. okt. 2017
 • CVR 39005832

Virksomheden J. Holmgaard Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Skals. De blev etableret i 11. oktober 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -948 DKK, mens den i 2021 var på -2.722 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -6.251 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6’ DKK

+74%

Egenkapital

-16’ DKK

-63%

Omsætning

-

Resultat før skat

-6’ DKK

+74%

Årets resultat

2022-6.251 DKK
2021-24.445 DKK
2020-11.586 DKK
2019-8.935 DKK
2018-14.925 DKK

Likviditetsgrad

89 %

-4%
Svag

Afkastningsgrad

-1 %

+67%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-13 %

-57%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

127’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

+65%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

127’ DKK

+4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  3’
  -
  -
  3’
  -6’
  -
  -6’
  -
  -6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  127’
  -
  0
  127’
  127’
  50’
  -66’
  -
  -
  -16’
  -
  -16’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  144’
  127’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
J. Holmgaard Holding ApS 11.10.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Hovedgaden 58 · DK-8832 Skals 27.08.2020
Sundvej 6 · DK-8832 Skals 11.10.2017 26.08.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 11.10.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-10-11 11.10.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 11.10.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 11.10.2017

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Holmgaard 11.10.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Holmgaard 11.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

J. Holmgaard Holding ApS

Hovedgaden 58
8832 Skals

CVR

39005832

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. oktober 2017

P-nummer

1022920878

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jesper@housematchapp.com

Telefon

60649309

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i og besiddelse af værdipapirer, herunder aktier og anparter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-