Thiim Harder Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. okt. 2017
 • CVR 39000075

Virksomheden Thiim Harder Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Tranbjerg J. De blev etableret i 10. oktober 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.001 DKK, mens den i 2021 var på -5.061 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 818.932 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

819’ DKK

+411%

Egenkapital

1.322’ DKK

+163%

Omsætning

-

Resultat før skat

819’ DKK

+411%

Årets resultat

2022818.932 DKK
2021160.158 DKK
2020917 DKK
2019229.644 DKK
20181.239 DKK
201711.922 DKK

Likviditetsgrad

161 %

+407%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.349’ DKK

+155%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

+1%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

43’ DKK

+424%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  819’
  -
  819’
  -
  819’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.306’
  1.306’
  -
  -
  -
  -
  43’
  43’
  1.349’
  40’
  -6’
  -
  -
  1.322’
  -
  1.322’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  27’
  1.349’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Thiim Harder Holding ApS 12.08.2021
Thiim Harder Holding IVS 10.10.2017 11.08.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Orholt Allé 69 · DK-8310 Tranbjerg J 10.10.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 10.10.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-08-12 12.08.2021
2017-10-10 10.10.2017 11.08.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.08.2021
1.000 DKK 10.10.2017 11.08.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 10.10.2017

Direktører

Navn Fra Til
Anders Thiim Harder 10.10.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Thiim Harder 10.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Thiim Harder Holding ApS

Orholt Allé 69
8310 Tranbjerg J

CVR

39000075

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. oktober 2017

P-nummer

1022916757

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

29704035

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-