Theill Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. okt. 2017
 • CVR 38988034

Virksomheden Theill Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København V. De blev etableret i 1. oktober 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.149 DKK, mens den i 2021 var på -5.588 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 270.421 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

270’ DKK

-73%

Egenkapital

2.537’ DKK

+9%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

270’ DKK

-73%

Årets resultat

2022270.421 DKK
20211.003.792 DKK
2020721.726 DKK
2019124.539 DKK
2018376.205 DKK
2017299.492 DKK

Likviditetsgrad

1.585 %

+552%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-34%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

94 %

+14%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.692’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-28%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.729’ DKK

+47%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  11’
  -19’
  285’
  277’
  270’
  -
  270’
  -
  270’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  963’
  -
  -
  963’
  963’
  -
  -
  109’
  57’
  1.112’
  1.729’
  2.692’
  50’
  1.317’
  550’
  -
  2.537’
  -
  2.537’
  -
  45’
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  -
  -
  -
  15’
  4’
  109’
  2.692’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Theill Invest ApS 01.10.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Christians Brygge 28 · DK-1559 København V 26.02.2024
Frederiksberg Alle 24 · DK-1820 Frederiksberg C 26.11.2018 25.02.2024
Frederiksberg Alle 24 · DK-1820 Frederiksberg C 15.11.2017 25.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.10.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-10-01 01.10.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.10.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.10.2017

Direktører

Navn Fra Til
Steen Theill 01.10.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Steen Theill 01.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Theill Invest ApS

Christians Brygge 28
1559 København V

CVR

38988034

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. oktober 2017

P-nummer

1022903337

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at investere i aktier og andre værdipapirer samt at udøve anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-