Hansen & Fisk ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. okt. 2017
 • CVR 38980890

Virksomheden Hansen & Fisk ApS befinder sig i branchen "Industriel design og produktdesign" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 3. oktober 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 30.088 DKK, mens den i 2021 var på 60.633 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.627 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

-899%

Egenkapital

31’ DKK

-10%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

-722%

Årets resultat

2022-3.627 DKK
2021454 DKK
2020-29.658 DKK
2019524 DKK
2018-188.917 DKK

Likviditetsgrad

101 %

+90%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

-315%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

12 %

+21%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

253’ DKK

-26%

Bruttofortjeneste

30’ DKK

-50%

Gældsforpligtelser

221’ DKK

-28%

Tilgodehavende

10’ DKK

-88%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  30’
  -
  -33’
  -
  -3’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -4’
  -
  -4’
  -
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  79’
  79’
  -
  -
  -
  95’
  -
  -
  15’
  69’
  242’
  4’
  -
  -
  -
  6’
  10’
  253’
  -
  -4’
  -
  35’
  31’
  -
  31’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  211’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  253’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hansen & Fisk ApS 22.01.2021
Vaettr IVS 03.10.2017 21.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Sindingvej 32 · DK-8600 Silkeborg 03.10.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
741010 Industriel design og produktdesign 03.10.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-12 12.01.2021
2017-10-03 03.10.2017 11.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 22.01.2021
1 DKK 03.10.2017 21.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 12.01.2021
Virksomheden tegnes af en direktør alene 03.10.2017 12.10.2020

Direktører

Navn Fra Til
Kasper Hansen 12.01.2021
Kasper Hansen 03.10.2017 12.10.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kasper Hansen 03.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hansen & Fisk ApS

Sindingvej 32
8600 Silkeborg

CVR

38980890

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. oktober 2017

P-nummer

1022893935

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Senseline ApS

Branchekode

741010
Industriel design og produktdesign

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kasperhansenfisk@gmail.com

Telefon

31714433

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens mål er at rådgive inden for design, udvikling og produktion af møbler og inventar

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-