J. Harpelunde Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. okt. 2017
 • CVR 38980130

Virksomheden J. Harpelunde Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Egå. De blev etableret i 2. oktober 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.705 DKK, mens den i 2021 var på -5.450 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 96.306 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

96’ DKK

+113%

Egenkapital

135’ DKK

+72%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

96’ DKK

+113%

Årets resultat

202296.306 DKK
202145.285 DKK
202011.387 DKK
20197.696 DKK
2018-35.996 DKK

Likviditetsgrad

380 %

+259%
God

Afkastningsgrad

-4 %

+22%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

79 %

+10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

170’ DKK

+57%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-23%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

133’ DKK

+323%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  7’
  -7’
  4’
  -1’
  -
  3’
  96’
  -
  96’
  -
  96’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  37’
  37’
  -
  -
  34’
  -
  11’
  133’
  170’
  50’
  85’
  -
  -
  135’
  -
  135’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  35’
  170’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
J. Harpelunde Holding ApS 02.10.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Under Rønnene 55 · DK-8250 Egå 02.10.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 02.10.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-10-02 02.10.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 02.10.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 02.10.2017

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Harpelunde 02.10.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Harpelunde 02.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

J. Harpelunde Holding ApS

Under Rønnene 55
8250 Egå

CVR

38980130

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. oktober 2017

P-nummer

1022892378

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jesper@harpelunde.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje og besidde kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-