Grønvold Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. sep. 2017
 • CVR 38979043

Virksomheden Grønvold Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Holmegaard. De blev etableret i 28. september 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1 DKK, mens den i 2021 var på -2.344 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.041.296 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.041’ DKK

+26%

Egenkapital

2.174’ DKK

+74%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.029’ DKK

+26%

Årets resultat

20221.041.296 DKK
2021824.028 DKK
2020228.906 DKK
2019231.211 DKK
2018136.121 DKK

Likviditetsgrad

32 %

+704%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

61 %

+45%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.579’ DKK

+20%

Bruttofortjeneste

0 DKK

+100%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

443’ DKK

+551%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  0
  1.029’
  -
  1.029’
  -13’
  1.041’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.053’
  -
  -
  3.136’
  3.136’
  -
  -
  0
  0
  217’
  443’
  3.579’
  50’
  1.155’
  118’
  -
  2.174’
  -
  2.174’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  1.405’
  3.579’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Grønvold Holding ApS 28.09.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Elverhøjvej 66 · DK-4684 Holmegaard 28.09.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.09.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-09-28 28.09.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.09.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør alene. 28.09.2017

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Grønvold Møller 28.09.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Grønvold Møller 01.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Grønvold Holding ApS

Elverhøjvej 66
4684 Holmegaard

CVR

38979043

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. september 2017

P-nummer

1022891231

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele, investeringer, formuepleje samt andet dermed efter direktionens skøn beslægtede formål.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-