Lars R Andersen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. sep. 2017
 • CVR 38972677

Virksomheden Lars R Andersen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Struer. De blev etableret i 28. september 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.375 DKK, mens den i 2021 var på -4.125 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 405.229 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

405’ DKK

+37%

Egenkapital

973’ DKK

+46%

Omsætning

-

Resultat før skat

405’ DKK

+37%

Årets resultat

2022405.229 DKK
2021295.002 DKK
2020242.599 DKK
2019179.394 DKK
20181.198 DKK

Likviditetsgrad

924 %

+123%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

977’ DKK

+45%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-6%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

37’ DKK

+123%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  405’
  -
  405’
  -
  405’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  940’
  940’
  -
  -
  -
  -
  37’
  37’
  977’
  50’
  -67’
  100’
  -
  973’
  -
  973’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  4’
  977’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Lars R Andersen Holding ApS 28.09.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Sarpsborgvej 98 · DK-7600 Struer 28.09.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.09.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-09-28 28.09.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.09.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af Direktøren. 28.09.2017

Direktører

Navn Fra Til
Lars Rysbjerg Andersen 28.09.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Rysbjerg Andersen 28.09.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Lars R Andersen Holding ApS

Sarpsborgvej 98
7600 Struer

CVR

38972677

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. september 2017

P-nummer

1022883891

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@lars-andersen.dk

Telefon

97855154

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er som holdingselskab at eje og besidde kapitalandele og dermed beslægtet virksomhed, samt at drive entreprenørvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af Direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller