Bluebing ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. sep. 2017
 • CVR 38968971

Virksomheden Bluebing ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n." og har adresse i Værløse. De blev etableret i 26. september 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

50’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20230 DKK
2022-963 DKK
2021-1.687 DKK
2020-10.762 DKK
2019-5.421 DKK
2018-3 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

9 %

+12%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

578’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

125’ DKK

-34%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  412’
  412’
  -
  41’
  -
  41’
  -
  -
  -
  -
  454’
  123’
  -
  -
  -
  2’
  125’
  578’
  50’
  -
  -
  -
  50’
  -
  50’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  528’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  578’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Bluebing ApS 26.09.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Søndersø Park 4 · DK-3500 Værløse 26.09.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
289900 Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. 26.09.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-09-26 26.09.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 26.09.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 26.09.2017

Direktører

Navn Fra Til
Martin Pram 26.09.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Pram 26.09.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Bluebing ApS

Søndersø Park 4
3500 Værløse

CVR

38968971

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. september 2017

P-nummer

1022880183

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

289900
Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

martin@pram.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-