MJ Ejendomme Kolding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. sep. 2017
 • CVR 38966774

Virksomheden MJ Ejendomme Kolding ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 26. september 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 141.880 DKK, mens den i 2021 var på 226.388 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 72.021 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Mogens Riis Jørgensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

72’ DKK

-52%

Egenkapital

444’ DKK

+19%

Omsætning

-

Resultat før skat

93’ DKK

-49%

Årets resultat

202272.021 DKK
2021151.138 DKK
2020109.302 DKK
201943.625 DKK
201818.271 DKK

Likviditetsgrad

45 %

+123%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

4 %

-42%
Svag

Soliditetsgrad

12 %

+11%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

3.825’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

142’ DKK

-37%

Gældsforpligtelser

3.381’ DKK

+6%

Tilgodehavende

443’ DKK

+145%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  142’
  -
  -
  -
  142’
  -
  -48’
  -
  -48’
  93’
  -
  93’
  -21’
  72’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  3.382’
  -
  -
  -
  -
  3.382’
  -
  -
  385’
  58’
  -
  443’
  3.825’
  50’
  394’
  -
  -
  444’
  -
  444’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.399’
  194’
  -
  228’
  -
  -
  -
  982’
  3.825’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MJ Ejendomme Kolding ApS 26.09.2017

Adresse

Adresse Fra Til
C.F. Tietgens Vej 1G · DK-6000 Kolding 17.06.2021
C.F. Tietgens Vej 1G · DK-6000 Kolding 14.04.2021 16.06.2021
C.F. Tietgens Vej 1G · DK-6000 Kolding 26.09.2017 13.04.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 26.09.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-09-26 26.09.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 26.09.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør alene. 26.09.2017

Direktører

Navn Fra Til
Mogens Riis Jørgensen 26.09.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mogens Riis Jørgensen 26.09.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MJ Ejendomme Kolding ApS

C.F. Tietgens Vej 1
6000 Kolding

CVR

38966774

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. september 2017

P-nummer

1022877530

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel, administration og udlejning af fast ejendom samt anden ef-ter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-