Juhl Rugholm Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. sep. 2017
 • CVR 38966197

Virksomheden Juhl Rugholm Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 27. september 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -11.267 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-11’ DKK

< -999%

Egenkapital

237’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-11’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-11.267 DKK
2021-1 DKK
2020200.000 DKK
2019-17 DKK
2018-1.670 DKK

Likviditetsgrad

1.161 %

-99%
God

Afkastningsgrad

-2 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

248’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

130’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -6’
  -
  -6’
  -11’
  -
  -11’
  -
  -11’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  118’
  -
  -
  118’
  118’
  -
  -
  130’
  -
  -
  130’
  248’
  50’
  187’
  -
  -
  237’
  -
  237’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  5’
  6’
  11’
  248’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Juhl Rugholm Holding ApS 27.09.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Medeavej 21 · DK-7100 Vejle 03.11.2017
Tirsbæk Søvej 115 · DK-7120 Vejle Øst 27.09.2017 02.11.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 27.09.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-11-27 27.11.2020
2017-09-27 27.09.2017 26.11.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 27.09.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 27.11.2020
Selskabet tegnes af direktionen i forening 27.09.2017 14.10.2020

Direktører

Navn Fra Til
Kasper Juhl Rugholm 27.11.2020
Kasper Juhl Rugholm 27.09.2017 14.10.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kasper Juhl Rugholm 27.09.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Juhl Rugholm Holding ApS

Medeavej 21
7100 Vejle

CVR

38966197

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. september 2017

P-nummer

1022876992

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-