SR 21 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. sep. 2017
 • CVR 38965867

Virksomheden SR 21 ApS befinder sig i branchen "Almindelig rengøring i bygninger" og har adresse i Valby. De blev etableret i 27. september 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 103.447 DKK, mens den i 2021 var på 113.963 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 77.494 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

77’ DKK

-11%

Egenkapital

269’ DKK

+40%

Omsætning

-

Resultat før skat

101’ DKK

-10%

Årets resultat

202277.494 DKK
202187.139 DKK
202026.587 DKK
201975.695 DKK
201836.814 DKK

Likviditetsgrad

288 %

0%
God

Afkastningsgrad

26 %

-36%
God

Soliditetsgrad

67 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

400’ DKK

+43%

Bruttofortjeneste

103’ DKK

-9%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

376’ DKK

+47%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  103’
  -
  -
  -
  103’
  -
  -3’
  -
  -3’
  101’
  -
  101’
  -23’
  77’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  24’
  24’
  24’
  -
  -
  -
  -
  324’
  376’
  400’
  40’
  229’
  -
  -
  269’
  -
  269’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  131’
  400’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SR 21 ApS 13.10.2021
SR 21 IVS 27.09.2017 12.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Toftegårds Allé 12 · DK-2500 Valby 15.07.2019
Toftegårds Allé 12 · DK-2500 Valby 11.01.2018 14.07.2019
Carl Bernhards Vej 15 · DK-1817 Frederiksberg C 27.09.2017 10.01.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
812100 Almindelig rengøring i bygninger 27.09.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-13 13.10.2021
2017-09-27 27.09.2017 12.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 13.10.2021
1 DKK 27.09.2017 12.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 05.12.2018
Virksomheden tegnes af den samlede direktion. 27.09.2017 30.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Felix Jesper Gladbo Rosengren 05.12.2018
Felix Jesper Gladbo Rosengren 27.09.2017 30.11.2018
Soon Ah Lykke Wæver Sigsgaard 27.09.2017 16.01.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Felix Jesper Gladbo Rosengren 27.09.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SR 21 ApS

Toftegårds Allé 12
2500 Valby

CVR

38965867

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. september 2017

P-nummer

1022876585

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

812100
Almindelig rengøring i bygninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

soonahsigsgaard@gmail.com

Telefon

30489090

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er rengøring og ejendomspleje m.v.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja