Hillstrøm Group ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. sep. 2017
 • CVR 38943685

Virksomheden Hillstrøm Group ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Dragør. De blev etableret i 19. september 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.003 DKK, mens den i 2022 var på -4.157 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 225.952 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

226’ DKK

> +999%

Egenkapital

767’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

216’ DKK

> +999%

Årets resultat

2023225.952 DKK
202217.108 DKK
2021130.963 DKK
2020-2.827 DKK
2019102.584 DKK
2018196.839 DKK

Likviditetsgrad

935 %

-89%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

89 %

-11%
God

Overskudsgrad

-

Balance

863’ DKK

+14%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-93%

Gældsforpligtelser

96’ DKK

Tilgodehavende

444’ DKK

+30%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  216’
  -
  216’
  -10’
  226’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  398’
  -
  -
  419’
  419’
  -
  -
  -
  225’
  51’
  444’
  863’
  50’
  599’
  118’
  -
  767’
  -
  767’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  48’
  5’
  -
  -
  -2’
  5’
  21’
  47’
  863’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hillstrøm Group ApS 19.09.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Lundeager 9 · DK-2791 Dragør 19.09.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.09.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-09-19 19.09.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 19.09.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 19.09.2017

Direktører

Navn Fra Til
Rikke Luise Stoltt Hillstrøm 19.09.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rikke Luise Stoltt Hillstrøm 19.09.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hillstrøm Group ApS

Lundeager 9
2791 Dragør

CVR

38943685

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. september 2017

P-nummer

1022850063

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt at besidde kapitalandele i andre selskaber og anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-