MH777 Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. sep. 2017
 • CVR 38937081

Virksomheden MH777 Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København S. De blev etableret i 15. september 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -12.640 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-13’ DKK

+81%

Egenkapital

62’ DKK

-17%

Omsætning

-

Resultat før skat

-13’ DKK

+81%

Årets resultat

2022-12.640 DKK
2021-68.298 DKK
2020738 DKK
20193.290 DKK
20180 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

86 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

73’ DKK

-15%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -13’
  -
  -13’
  -
  -13’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  73’
  73’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  73’
  40’
  -45’
  -
  -
  62’
  -
  62’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  73’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MH777 Holding ApS 01.01.2022
Klie-Holde holding ApS 12.10.2021 31.12.2021
Klie-Holde holding IVS 15.09.2017 11.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
C.F. Møllers Allé 68 · DK-2300 København S 02.09.2022
Søndre Allé 31 · DK-2500 Valby 15.09.2017 01.09.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.09.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-01 01.01.2022
2021-10-12 12.10.2021 31.12.2021
2017-09-15 15.09.2017 11.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.10.2021
1 DKK 15.09.2017 11.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene 15.09.2017

Direktører

Navn Fra Til
Mads Holde 15.09.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mads Holde 15.09.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MH777 Holding ApS

C.F. Møllers Allé 68
2300 København S

CVR

38937081

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. september 2017

P-nummer

1022842419

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

madsholdeprivat@gmail.com

Telefon

26858685

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-