ARKITEKT DOUGLAS FERRARI IVS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • IVS
 • Etableret 9. sep. 2017
 • CVR 38936662

Virksomheden ARKITEKT DOUGLAS FERRARI IVS befinder sig i branchen "Arkitektvirksomhed" og har adresse i Vester Skerninge. De blev etableret i 9. september 2017 og er af virksomhedstypen Iværksætterselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

0 DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

0 DKK

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2017
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2017
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  0
  0
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ARKITEKT DOUGLAS FERRARI IVS 09.09.2017 02.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Fåborgvej 133 · DK-5762 Vester Skerninge 18.05.2018 02.01.2019
Hedeparken 225 · DK-2750 Ballerup 09.09.2017 17.05.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
711100 Arkitektvirksomhed 09.09.2017 02.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-09-09 09.09.2017 02.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
100 DKK 09.09.2017 02.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af den administrerende direktør. 09.09.2017 06.12.2018

Direktører

Navn Fra Til
Douglas Wallace Ferrari 09.09.2017 02.01.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Douglas Wallace Ferrari 09.09.2017 02.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ARKITEKT DOUGLAS FERRARI IVS

Fåborgvej 133
5762 Vester Skerninge

CVR

38936662

Virksomhedstype

Iværksætterselskab

Stiftet

9. september 2017

P-nummer

1022841854

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711100
Arkitektvirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabet har til formål at drive arkitektvirksomhed i almindelighed samt at tilbyde kunderne forskellige præsentations ydelser. Kundesegment sigtes efter Business to business og slutkunder. Opmålingsarbejde. Rådgivning og fagtilsyn af byggeprojekter. Regristering af eksisterende bygningsmasser. Skitsering af nye projekter og ombygninger. 3D visualisering og illustrationer. 3D Animationsfilm af skitseforslag. Præsentationer af byggeprojekter med Virtual reality og 4D.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af den administrerende direktør.

Registeret kapital

100 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-