LUH Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. sep. 2017
 • CVR 38920936

Virksomheden LUH Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Maribo. De blev etableret i 1. september 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.500 DKK, mens den i 2022 var på -7.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -6.500 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-7’ DKK

+7%

Egenkapital

12’ DKK

-36%

Omsætning

-

Resultat før skat

-7’ DKK

+7%

Årets resultat

2023-6.500 DKK
2022-7.000 DKK
2021-7.000 DKK
2020-7.000 DKK
2019-6.500 DKK
2018-4.420 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-1 %

+7%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

2 %

-36%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

500’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

+7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -7’
  -
  -7’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  500’
  500’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  500’
  50’
  -38’
  -
  -
  12’
  -
  12’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  488’
  500’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LUH Holding ApS 01.09.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Sætmadsvej 15 · DK-4930 Maribo 01.09.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 01.09.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-09-01 01.09.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.09.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
selskabet tegnes af direktionen 01.09.2017

Direktører

Navn Fra Til
Lars Uffe Hansen 01.09.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Uffe Hansen 01.09.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LUH Holding ApS

Sætmadsvej 15
4930 Maribo

CVR

38920936

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. september 2017

P-nummer

1022821683

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

54780813

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje unoterede anparter, investering, samt andet efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-