PF-J Consult ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. aug. 2017
 • CVR 38919733

Virksomheden PF-J Consult ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Aarhus N. De blev etableret i 25. august 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -38.545 DKK, mens den i 2021 var på -10.513 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -100.554 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Peter Fischer-Jensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-101’ DKK

-251%

Egenkapital

162’ DKK

-38%

Omsætning

-

Resultat før skat

-128’ DKK

-248%

Årets resultat

2022-100.554 DKK
202166.771 DKK
202062.380 DKK
2019203.122 DKK
2018-9.740 DKK
2017-11.484 DKK

Likviditetsgrad

683 %

-10%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

85 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

189’ DKK

-37%

Bruttofortjeneste

-39’ DKK

-267%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

189’ DKK

-37%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -39’
  -
  -
  -
  -
  4’
  -93’
  -
  -89’
  -128’
  -
  -128’
  -27’
  -101’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  6’
  189’
  189’
  40’
  122’
  -
  -
  162’
  -
  162’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  28’
  28’
  189’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PF-J Consult ApS 12.03.2020
PF-J Consult IVS 25.08.2017 11.03.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Særeng 14 · DK-8200 Aarhus N 25.08.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 25.08.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-03-12 12.03.2020
2017-08-25 25.08.2017 11.03.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.03.2020
1 DKK 25.08.2017 11.03.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene 25.08.2017

Direktører

Navn Fra Til
Peter Fischer-Jensen 25.08.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Fischer-Jensen 25.08.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PF-J Consult ApS

Særeng 14
8200 Aarhus N

CVR

38919733

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. august 2017

P-nummer

1022820776

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

pf-j@live.dk

Telefon

30501122

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at rådgive og supportere virksomheder.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-