Frederiksen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. jul. 2017
 • CVR 38919083

Virksomheden Frederiksen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Helsingør. De blev etableret i 14. juli 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -6.956 DKK, mens den i 2020 var på -6.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 55.782 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

56’ DKK

+750%

Egenkapital

19’ DKK

+151%

Omsætning

-

Resultat før skat

56’ DKK

+750%

Årets resultat

202155.782 DKK
2020-8.588 DKK
2019-40.496 DKK
2018-64.110 DKK
2017-9.596 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-11 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

29 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

65’ DKK

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-11%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -2’
  -
  -2’
  56’
  -
  56’
  -
  56’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  65’
  65’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  65’
  50’
  -31’
  -
  -
  19’
  -
  19’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  37’
  46’
  65’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Frederiksen Holding ApS 14.07.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Sct Anna Gade 41A · DK-3000 Helsingør 27.05.2020
Rosenvænget 10 · DK-3000 Helsingør 14.07.2017 26.05.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.07.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-07-14 14.07.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 14.07.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 14.07.2017

Direktører

Navn Fra Til
Christian Bruun Frederiksen 14.07.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Bruun Frederiksen 14.07.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Frederiksen Holding ApS

Sct Anna Gade 41
3000 Helsingør

CVR

38919083

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. juli 2017

P-nummer

1022820318

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder og hermed beslægtet investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-