Martin Simonsen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. jul. 2017
 • CVR 38919075

Virksomheden Martin Simonsen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Slangerup. De blev etableret i 14. juli 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 131.731 DKK, mens den i 2021 var på -3.011 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 332.837 DKK.

Medarbejderstaben består af 7 personer, hvor direktionen bl.a. består af Martin Simonsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

333’ DKK

> +999%

Egenkapital

163’ DKK

+196%

Omsætning

-

Resultat før skat

333’ DKK

> +999%

Årets resultat

2022332.837 DKK
2021219 DKK
2020-53.575 DKK
2019-85.083 DKK
2018-103.030 DKK
2017-14.059 DKK

Likviditetsgrad

34 %

+88%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

8 %

+157%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

22 %

+149%
God

Overskudsgrad

-

Balance

728’ DKK

+98%

Bruttofortjeneste

132’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

193’ DKK

+98%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  132’
  -73’
  -
  -
  59’
  -
  -15’
  -
  -15’
  333’
  -
  333’
  -
  333’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  205’
  -
  -
  -
  329’
  534’
  -
  133’
  -
  -
  60’
  193’
  728’
  50’
  -130’
  -
  -
  163’
  -
  163’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  72’
  -
  564’
  728’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Martin Simonsen Holding ApS 14.07.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Drosselvej 1 · DK-3550 Slangerup 14.07.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.07.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-07-14 14.07.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 14.07.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 14.07.2017

Direktører

Navn Fra Til
Martin Simonsen 14.07.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Simonsen 14.07.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Martin Simonsen Holding ApS

Drosselvej 1
3550 Slangerup

CVR

38919075

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. juli 2017

P-nummer

1022820296

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder og hermed beslægtet investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

7

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-