Gimas Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. aug. 2017
 • CVR 38914901

Virksomheden Gimas Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Farum. De blev etableret i 24. august 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 0 DKK, mens den i 2020 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

50’ DKK

0%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20210 DKK
20200 DKK
20190 DKK
20180 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

50’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

33’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  17’
  -
  -
  17’
  17’
  -
  -
  -
  -
  33’
  33’
  50’
  50’
  -
  -
  -
  50’
  -
  50’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Gimas Holding ApS 24.08.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Tornehøj 62 · DK-3520 Farum 24.08.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.08.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-08-24 24.08.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 24.08.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene 24.08.2017

Direktører

Navn Fra Til
Gohar Farooq 01.09.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
Gohar Farooq 01.09.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Gohar Farooq 24.08.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Gimas Holding ApS

Tornehøj 62
3520 Farum

CVR

38914901

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. august 2017

P-nummer

1022815217

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

selskabets formål er at drive holding virksomhed gennem ejerskab af ejerandele i andre selskabet eller anden hertil knyttet virksomhed efter direktionens skøn

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-