AT2017 Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. sep. 2017
 • CVR 38902687

Virksomheden AT2017 Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København K. De blev etableret i 4. september 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 37.914 DKK, mens den i 2021 var på -30.308 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 341.499 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

341’ DKK

-61%

Egenkapital

1.199’ DKK

+40%

Omsætning

-

Resultat før skat

438’ DKK

-49%

Årets resultat

2022341.499 DKK
2021869.913 DKK
2020-26.249 DKK
2019-15.867 DKK
2018-19.958 DKK

Likviditetsgrad

21 %

-66%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

1 %

+222%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

35 %

+68%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.397’ DKK

-17%

Bruttofortjeneste

38’ DKK

+225%

Gældsforpligtelser

2.198’ DKK

-32%

Tilgodehavende

179’ DKK

-79%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  38’
  -
  -7’
  -
  31’
  479’
  -
  -
  479’
  438’
  -
  438’
  -96’
  341’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  3.218’
  -
  -
  -
  -
  3.218’
  -
  -
  -
  1’
  177’
  179’
  3.397’
  50’
  1.149’
  -
  -
  1.199’
  -
  1.199’
  -
  -
  -
  -
  -
  1.350’
  1.350’
  -
  -
  -
  -
  22’
  -
  848’
  3.397’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AT2017 Holding ApS 04.09.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Gothersgade 160 · DK-1123 København K 26.02.2020
Adelgade 12 · DK-1304 København K 04.09.2017 25.02.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 04.09.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-09-04 04.09.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 04.09.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 04.09.2017

Direktører

Navn Fra Til
Allan Thomsen 04.09.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Thomsen 04.09.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AT2017 Holding ApS

Gothersgade 160
1123 København K

CVR

38902687

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. september 2017

P-nummer

1022800333

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, herunder eje kapitalandele i andre selskaber og virksomheder og i øvrigt drive finansierings- og investeringsvirksomhed, samt aktiviteter som efter ledelsens vurdering er forbundet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-