CYLOCK ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. aug. 2017
 • CVR 38899546

Virksomheden CYLOCK ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af låse og hængsler" og har adresse i Juelsminde. De blev etableret i 30. august 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -98.982 DKK, mens den i 2022 var på -112.493 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -220.780 DKK.

I bestyrelsen sidder 7 personer, som ledes af bestyrelsesformand Ebbe Bouman Hindrup.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-221’ DKK

+3%

Egenkapital

-392’ DKK

-129%

Omsætning

-

Resultat før skat

-221’ DKK

+3%

Årets resultat

2023-220.780 DKK
2022-227.442 DKK
2021340.381 DKK
2020-192.240 DKK
2019-158.495 DKK
2018-82.145 DKK

Likviditetsgrad

1.485 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-13 %

-82%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-22 %

-147%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.750’ DKK

-7%

Bruttofortjeneste

-99’ DKK

+12%

Gældsforpligtelser

2.141’ DKK

Tilgodehavende

418’ DKK

-4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -99’
  -
  -121’
  -
  -220’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -221’
  -
  -221’
  -
  -221’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  1.332’
  1.332’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.332’
  402’
  -
  -
  3’
  12’
  418’
  1.750’
  150’
  -1.874’
  -
  -
  -392’
  -
  -392’
  -
  -
  -
  -
  2.113’
  -
  2.113’
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  28’
  1.750’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CYLOCK ApS 30.08.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Klejsgårdvej 22 · DK-7130 Juelsminde 30.08.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
257200 Fremstilling af låse og hængsler 30.08.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-07-06 06.07.2021
2017-08-30 30.08.2017 05.07.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
150.000 DKK 30.08.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 30.08.2017

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Jakob Lykke Bjerre 06.07.2021
Michael Hemmingsen 31.03.2020
Erling Nielsen 30.08.2017

Direktører

Navn Fra Til
Erling Nielsen 30.08.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Erling Nielsen 30.08.2017 14.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CYLOCK ApS

Klejsgårdvej 22
7130 Juelsminde

CVR

38899546

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. august 2017

P-nummer

1022797839

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

257200
Fremstilling af låse og hængsler

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med produktion samt kommercialisering af intelligente løsninger indenfor parkering, låseanordninger m.v. samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening.

Registeret kapital

150.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej