Fru Ovgaards Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. aug. 2017
 • CVR 38888382

Virksomheden Fru Ovgaards Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Maribo. De blev etableret i 25. august 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 68.010 DKK, mens den i 2022 var på 89.168 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -25.750 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-26’ DKK

-180%

Egenkapital

30’ DKK

-46%

Omsætning

-

Resultat før skat

-21’ DKK

-148%

Årets resultat

2023-25.750 DKK
202232.102 DKK
202149.641 DKK
2020-5.618 DKK
2019-22.548 DKK
2018-37.441 DKK

Likviditetsgrad

19 %

-75%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

8 %

-21%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

4 %

-41%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

730’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

68’ DKK

-24%

Gældsforpligtelser

700’ DKK

-5%

Tilgodehavende

21’ DKK

-71%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  68’
  -
  -11’
  -
  57’
  1’
  -80’
  -
  -78’
  -21’
  -
  -21’
  0
  -26’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  709’
  -
  -
  -
  -
  709’
  -
  -
  -
  -
  -
  21’
  730’
  40’
  -10’
  -
  -
  30’
  -
  30’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  591’
  -
  -
  1’
  -
  -
  -
  109’
  730’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Fru Ovgaards Ejendomme ApS 29.10.2021
Fru Ovgaards Ejendomme IVS 25.08.2017 28.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Skørringe Skovvej 10 · DK-4930 Maribo 25.08.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 25.08.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-29 29.10.2021
2017-08-25 25.08.2017 28.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 29.10.2021
1 DKK 25.08.2017 28.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 25.08.2017

Direktører

Navn Fra Til
Randi Jacobsen 25.08.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Randi Jacobsen 25.08.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Fru Ovgaards Ejendomme ApS

Skørringe Skovvej 10
4930 Maribo

CVR

38888382

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. august 2017

P-nummer

1022785520

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at erhverve og udleje ejendomme til boligformål.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-