Maverick Ventures ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. jun. 2017
 • CVR 38880632

Virksomheden Maverick Ventures ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København V. De blev etableret i 23. juni 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

69’ DKK

-51%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
20210 DKK
2020147.900 DKK
2019-27.401 DKK
20180 DKK
20170 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

69’ DKK

-51%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

19’ DKK

-4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  -
  -
  19’
  19’
  69’
  50’
  -
  -
  19’
  69’
  -
  69’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  69’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Maverick Ventures ApS 23.06.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Absalonsgade 21A · DK-1658 København V 04.10.2021
Willy Brandts Vej 3 · DK-2450 København SV 17.06.2020 03.10.2021
Gråtopvej 5 · DK-6920 Videbæk 04.04.2018 16.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 23.06.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-06-23 23.06.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 23.06.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 23.06.2017

Direktører

Navn Fra Til
Karsten Sundgaard Nørgaard 23.06.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Karsten Sundgaard Nørgaard 23.06.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Maverick Ventures ApS

Absalonsgade 21
1658 København V

CVR

38880632

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. juni 2017

P-nummer

1022776793

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mail@karstennorgaard.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er kapitalforvaltning, herunder at besidde kapitalandele i tilknyttede virksomheder og andre investeringsaktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-