DinSkolevogn.dk Aps

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. aug. 2017
 • CVR 38874055

Virksomheden DinSkolevogn.dk Aps befinder sig i branchen "Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer" og har adresse i Brande. De blev etableret i 23. august 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 3.509 DKK, mens den i 2022 var på 37.066 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 65 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

-100%

Egenkapital

311’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

-100%

Årets resultat

202365 DKK
202220.864 DKK
202146.592 DKK
202066.775 DKK
201965.438 DKK
201861.412 DKK

Likviditetsgrad

694 %

-43%
God

Afkastningsgrad

1 %

-89%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

86 %

-7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

363’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

4’ DKK

-91%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

363’ DKK

+7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  4’
  -
  -
  -
  4’
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  99’
  63’
  -
  -
  178’
  363’
  363’
  50’
  261’
  -
  -
  311’
  -
  311’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  33’
  52’
  363’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DinSkolevogn.dk Aps 23.08.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Østre Allé 14 · DK-7330 Brande 06.12.2022
Østre Allé 14 · DK-7330 Brande 23.08.2017 05.12.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
453100 Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer 23.08.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-08-23 23.08.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 23.08.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af Allan Moustgaard Tornvig. 23.08.2017

Direktører

Navn Fra Til
Allan Moustgaard Tornvig 23.08.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Moustgaard Tornvig 23.08.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DinSkolevogn.dk Aps

Østre Allé 14
7330 Brande

CVR

38874055

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. august 2017

P-nummer

1022768847

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

453100
Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at sælge udstyr til ombygning af skolevogne.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af Allan Moustgaard Tornvig.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-