BS Holding 2017 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. jul. 2017
 • CVR 38868330

Virksomheden BS Holding 2017 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Gentofte. De blev etableret i 4. juli 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -4.096 DKK, mens den i 2022 var på -3.752 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.868 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

-313%

Egenkapital

413’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

-282%

Årets resultat

2023-3.868 DKK
20221.813 DKK
2021265.391 DKK
2020117.940 DKK
201990.375 DKK
2018-3.750 DKK
2017-2.500 DKK

Likviditetsgrad

44 %

-62%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

+4%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

70 %

-13%
God

Overskudsgrad

-

Balance

592’ DKK

+14%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-9%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

78’ DKK

-33%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  8’
  -7’
  -
  0
  -4’
  -
  -4’
  -
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  401’
  -
  -
  514’
  514’
  -
  -
  -
  37’
  40’
  78’
  592’
  50’
  363’
  -
  -
  413’
  -
  413’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  74’
  -
  -
  -
  3’
  -
  178’
  592’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BS Holding 2017 ApS 04.07.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Fuglegårdsvej 20A · DK-2820 Gentofte 03.02.2019
Platanskellet 14 · DK-2000 Frederiksberg 04.07.2017 02.02.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 04.07.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-07-04 04.07.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 04.07.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 04.07.2017

Direktører

Navn Fra Til
Brian Søgaard 04.07.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Søgaard 04.07.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BS Holding 2017 ApS

Fuglegårdsvej 20
2820 Gentofte

CVR

38868330

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. juli 2017

P-nummer

1022761354

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-