Strategii Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. aug. 2017
 • CVR 38864297

Virksomheden Strategii Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Randers SØ. De blev etableret i 17. august 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.125 DKK, mens den i 2021 var på -4.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.101.321 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.101’ DKK

> +999%

Egenkapital

997’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.286’ DKK

> +999%

Årets resultat

20221.101.321 DKK
2021-14.044 DKK
2020-20.277 DKK
2019-10.439 DKK
2018-12.835 DKK

Likviditetsgrad

375 %

God

Afkastningsgrad

-0 %

+4%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

> +999%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.006’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+3%

Gældsforpligtelser

10’ DKK

-99%

Tilgodehavende

15’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  1.297’
  -6’
  -
  1.290’
  1.286’
  -
  1.286’
  -
  1.101’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  991’
  991’
  -
  -
  -
  -
  0
  15’
  1.006’
  50’
  947’
  -
  -
  997’
  -
  997’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  4’
  1.006’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Strategii Holding ApS 17.08.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Jeppesminde 17 · DK-8960 Randers SØ 17.08.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 17.08.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-08-17 17.08.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 17.08.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 17.08.2017

Direktører

Navn Fra Til
Søren Lykkegaard Elisiussen 17.08.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Lykkegaard Elisiussen 17.08.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Strategii Holding ApS

Jeppesminde 17
8960 Randers SØ

CVR

38864297

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. august 2017

P-nummer

1022757071

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er aktieportefølje og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-