Casper Thun Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. aug. 2017
 • CVR 38861743

Virksomheden Casper Thun Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ebeltoft. De blev etableret i 10. august 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -3.880 DKK, mens den i 2020 var på -2.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 435.044 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

435’ DKK

-12%

Egenkapital

1.084’ DKK

+42%

Omsætning

-

Resultat før skat

434’ DKK

-13%

Årets resultat

2021435.044 DKK
2020492.266 DKK
2019276.963 DKK
2018160.979 DKK

Likviditetsgrad

28.972 %

+336%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.087’ DKK

+41%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-41%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

927’ DKK

+67%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -9’
  496’
  488’
  434’
  -
  434’
  -1’
  435’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  160’
  -
  -
  160’
  160’
  -
  -
  619’
  -
  277’
  927’
  1.087’
  50’
  810’
  114’
  -
  1.084’
  -
  1.084’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  3’
  1.087’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Casper Thun Holding ApS 10.08.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Strandvejen 7 · DK-8400 Ebeltoft 20.10.2018
Strandvejen 7 · DK-8400 Ebeltoft 10.08.2017 19.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 10.08.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-08-10 10.08.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 10.08.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 10.08.2017

Direktører

Navn Fra Til
Casper Thun 10.08.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Casper Thun 10.08.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Casper Thun Holding ApS

Strandvejen 7
8400 Ebeltoft

CVR

38861743

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. august 2017

P-nummer

1022754218

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-