Kasper Frank Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. aug. 2017
 • CVR 38860143

Virksomheden Kasper Frank Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Birkerød. De blev etableret i 10. august 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.645 DKK, mens den i 2021 var på -13.251 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -9.249 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-9’ DKK

< -999%

Egenkapital

-5’ DKK

-242%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-9.249 DKK
202161 DKK
2020104.710 DKK
2019-69.767 DKK
2018-81.185 DKK

Likviditetsgrad

53 %

-20%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-9 %

-261%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

59’ DKK

-12%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

+42%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

34’ DKK

-19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  25’
  -
  -
  -
  -
  34’
  34’
  59’
  50’
  -55’
  -
  -
  -5’
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  64’
  64’
  59’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kasper Frank Holding ApS 10.08.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Toftebakken 5 · DK-3460 Birkerød 03.05.2021
Dronninggårdsvej 2 · DK-2840 Holte 10.08.2017 02.05.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 10.08.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-08-10 10.08.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 10.08.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 10.08.2017

Direktører

Navn Fra Til
Kasper Frank 10.08.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kasper Frank 10.08.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kasper Frank Holding ApS

Toftebakken 5
3460 Birkerød

CVR

38860143

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. august 2017

P-nummer

1022752460

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kasper@performancebrands.dk

Telefon

93922080

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-