L. Wendt Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. aug. 2017
 • CVR 38859498

Virksomheden L. Wendt Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Lynge. De blev etableret i 14. august 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.926 DKK, mens den i 2021 var på 1.249 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 36.748 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

37’ DKK

+131%

Egenkapital

-134’ DKK

+22%

Omsætning

-

Resultat før skat

37’ DKK

+131%

Årets resultat

202236.748 DKK
2021-120.460 DKK
2020-205.517 DKK
2019-191.769 DKK
2018-21.492 DKK
2017-195.087 DKK

Likviditetsgrad

32 %

+67%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-2 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-81 %

+64%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

165’ DKK

+116%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-414%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

95’ DKK

+102%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -
  41’
  41’
  37’
  -
  37’
  -
  37’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  70’
  -
  -
  70’
  70’
  -
  -
  95’
  -
  -
  95’
  165’
  50’
  -184’
  -
  -
  -134’
  -
  -134’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  299’
  165’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
L. Wendt Holding ApS 14.08.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Lyngeparken 3 · DK-3540 Lynge 14.08.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.08.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-08-14 14.08.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 14.08.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 14.08.2017

Direktører

Navn Fra Til
Lars Wendt 14.08.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Wendt 14.08.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

L. Wendt Holding ApS

Lyngeparken 3
3540 Lynge

CVR

38859498

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. august 2017

P-nummer

1022751294

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel og industri, herunder udøve virksomhed som holdingselskab, besiddelse af ejerandele i andre selskaber og udlån til finansiering af deres formål.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-