Jarl Nikolajsen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. maj 2017
 • CVR 38851934

Virksomheden Jarl Nikolajsen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Esbjerg. De blev etableret i 1. maj 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -10.251 DKK, mens den i 2021 var på -10.391 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 209.666 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

210’ DKK

-21%

Egenkapital

2.710’ DKK

+8%

Omsætning

-

Resultat før skat

166’ DKK

-37%

Årets resultat

2022209.666 DKK
2021264.434 DKK
2020-35.000 DKK
20198.517 DKK
2018-266.984 DKK
2017-314.314 DKK

Likviditetsgrad

8 %

+141%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

+8%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

82 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.288’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

+1%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

45’ DKK

+145%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  0
  -14’
  191’
  177’
  166’
  -
  166’
  -
  210’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.243’
  -
  -
  3.243’
  3.243’
  -
  -
  -
  -
  2’
  45’
  3.288’
  50’
  2.660’
  -
  -
  2.710’
  -
  2.710’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  337’
  -
  -
  -
  30’
  50’
  579’
  3.288’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Jarl Nikolajsen Holding ApS 01.05.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Skolegade 85 · DK-6700 Esbjerg 28.06.2023
Skolegade 85 · DK-6700 Esbjerg 03.07.2019 27.06.2023
Baggesens Alle 41B · DK-6700 Esbjerg 10.10.2018 02.07.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.05.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-06-07 01.05.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.05.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 01.05.2017

Direktører

Navn Fra Til
Jarl Allesøe Nikolajsen 01.05.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jarl Allesøe Nikolajsen 01.05.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Jarl Nikolajsen Holding ApS

Skolegade 85
6700 Esbjerg

CVR

38851934

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. maj 2017

P-nummer

1022743089

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueforvaltning.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-