S. Lintrup Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. aug. 2017
 • CVR 38851322

Virksomheden S. Lintrup Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hvidovre. De blev etableret i 9. august 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -1.670 DKK, mens den i 2022 var på -1.671 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 199.965 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

200’ DKK

+396%

Egenkapital

289’ DKK

+224%

Omsætning

-

Resultat før skat

199’ DKK

+399%

Årets resultat

2023199.965 DKK
202240.341 DKK
2021-5.638 DKK
202058.306 DKK
2019-1.756 DKK
2018-1.803 DKK

Likviditetsgrad

136 %

+65%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

72 %

+16%
God

Overskudsgrad

-

Balance

404’ DKK

+179%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

155’ DKK

+243%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -
  -4’
  204’
  201’
  199’
  -
  199’
  -1’
  200’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  249’
  -
  -
  249’
  249’
  -
  -
  -
  0
  55’
  155’
  404’
  40’
  79’
  122’
  -
  289’
  -
  289’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  78’
  -
  -
  -1’
  -
  -
  114’
  404’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
S. Lintrup Holding ApS 28.09.2021
S. Lintrup Holding IVS 09.08.2017 27.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Hvidovregårds Alle 11A · DK-2650 Hvidovre 09.08.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 09.08.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-28 28.09.2021
2017-08-09 09.08.2017 27.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 28.09.2021
1 DKK 09.08.2017 27.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 09.08.2017

Direktører

Navn Fra Til
Steffen Lintrup Jensen 09.08.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Steffen Lintrup Jensen 09.08.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

S. Lintrup Holding ApS

Hvidovregårds Alle 11
2650 Hvidovre

CVR

38851322

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. august 2017

P-nummer

1022742406

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive holding- og investeringsvirksomhed samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-