Inhouse Vintage ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. aug. 2017
 • CVR 38850695

Virksomheden Inhouse Vintage ApS befinder sig i branchen "Kunsthandel og gallerivirksomhed" og har adresse i Klampenborg. De blev etableret i 10. august 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -9.705 DKK, mens den i 2020 var på -90.302 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -9.427 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-9’ DKK

+87%

Egenkapital

-7’ DKK

-429%

Omsætning

-

Resultat før skat

-12’ DKK

+87%

Årets resultat

2021-9.427 DKK
2020-71.453 DKK
20197.689 DKK
201816.163 DKK

Likviditetsgrad

94 %

-7%
Svag

Afkastningsgrad

-8 %

+88%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-6 %

-481%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

117’ DKK

-14%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

+89%

Gældsforpligtelser

124’ DKK

-7%

Tilgodehavende

117’ DKK

-14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  -
  -2’
  -
  -2’
  -12’
  -
  -12’
  -2’
  -9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  90’
  -
  -
  24’
  3’
  117’
  117’
  50’
  -57’
  -
  -
  -7’
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  124’
  117’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Inhouse Vintage ApS 10.08.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Drachmannsvej 14B · DK-2930 Klampenborg 07.06.2019
Strandvejen 262A · DK-2920 Charlottenlund 10.08.2017 06.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
477840 Kunsthandel og gallerivirksomhed 10.08.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-08-10 10.08.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 10.08.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 10.08.2017

Direktører

Navn Fra Til
Lisbeth Christensen 10.08.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lisbeth Christensen 10.08.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Inhouse Vintage ApS

Drachmannsvej 14
2930 Klampenborg

CVR

38850695

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. august 2017

P-nummer

1022741396

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Birger Christensen Home ApS
 • Birger Christensen Interiors ApS
 • Birger Christensen Vintage ApS
 • Lisbeth Birger Christensen ApS
 • Vintage Walls ApS

Branchekode

477840
Kunsthandel og gallerivirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

lisbethbc@icloud.com

Telefon

22582231

Formål

Virksomhedens formål er at drive virksomhed med handel med kunst og interieur samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-